CGRight - 毛绒布 3D贴图 下载

毛绒布毛绒布

标签: 毛绒布贴图素材,布匹贴图,布料贴图,面料贴图,无纺布贴图,3D无缝贴图素材,3D贴图素材,3D材质贴图

作者: CGRight
来源: cgright.com
分类: 布料
色系:
尺寸: 3000 x 2000
浏览: 1965
下载: 20
查看与毛绒布 3D贴图风格相似的其他89个素材

3D Texture

2400 x 1800

绒布

3D Texture

2600 x 2600

绒布

3D Texture

2600 x 2600

绒布

3D Texture

3000 x 2000

毛巾布

3D Texture

3000 x 2000

毛巾布

3D Texture

3000 x 2000

毛巾布

3D Texture

3000 x 2000

毛绒布

3D Texture

1760 x 1760

毛绒布

3D Texture

3000 x 2000

毛绒布